ΠΑΙΔ.Ι.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΙΔ.Ι.)
Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών με Αναπτυξιακές, Μαθησιακές και Κινητικές Διαταραχές
Κέντρο Ημέρας Πρώιμης Παρέμβασης (Κ.Η.Π.Π.)
• Ειδικό Παιδαγωγικό • Εργοθεραπεία • Λογοθεραπεία • Φυσιοθεραπεία • Ψυχολογική Στήριξη
• Μαθησιακό • Ομάδες Κοινωνικοποίησης • Συμβουλευτική Γονέων • Δια Βίου Εκπαίδευση
Χελμού 35 • 14565 • Άγιος Στέφανος, Αττικής •
( +30 210 814 2218 • Fax: +30 210 814 5949
Switch to English
Για Γονείς Για Ειδικούς
HomeTo Κέντρο μαςΥπηρεσίεςΚ.Η.Π.Π.ΚαλοκαιρινόFAQΕπικοινωνίαUpledger ΣεμινάριαΑίτηση ΕγγραφήςΦόρμα ΕνδιαφέροντοςΕκπαίδευση στην Α.Ο.UpledgerΘέσεις Εργασίας
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση: Εφαρμογές στην τάξη και στο σπίτι
Ελίζα Μάγκλαρη, M.S. OTR/L, BCP
Τόπος Διεξαγωγής: Παιδιατρικό Ινστιτούτο, Άγιος Στέφανος-Αττικής

Τι περιλαμβάνει το σεμινάριο:
Αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η διαδικασία με την οποία το κεντρικό νευρικό σύστημα παραλαμβάνει, οργανώνει και μεταφράζει εισερχόμενες αισθητηριακές πληροφορίες. Αυτή η διαδικασία αποτελεί τη βάση για κινητικό προγραμματισμό, ανώτερη ικανότητα για μάθηση και ώριμη συμπεριφορά. Όταν η διαδικασία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης διακόπτεται τότε επηρεάζεται η λεπτή και κινητική δραστηριότητα, η προσοχή και η μαθησιακή επίδοση , η αντίληψη και η αισθητηριακή διάκριση, η κοινωνική συμπεριφορά και το επίπεδο αυτοσυγκράτησης και αυτο-ελέγχου.
Η μάθηση βασίζεται στην ικανότητα του παιδιού να προσέχει διάφορα γεγονότα, να προσδίδει νόημα σε αυτά τα γεγονότα, να τα συγκρατεί και να τα χρησιμοποιεί σαν δομικούς λίθους για περαιτέρω μάθηση. Το παιδί που δε μπορεί να επεξεργαστεί κατάλληλα έναν ή περισσότερους τύπους αισθητηριακών ερεθισμάτων μπορεί να παρουσιάσει δυσκολία στην κινητική μάθηση (όπως το να χρησιμοποιεί το μολύβι, το ψαλίδι, διάφορα υλικά στην τάξη ή να συμμετέχει σε παιχνίδια στο διάλειμμα), στο επίπεδο εγρήγορσης του («υπερκινητικός» ή «τεμπέλης», «αδιάφορος» ή «κουρασμένος»), και γενικά στον τρόπο που μπορεί να μαθαίνει σε ένα κανονικό ή σε ένα ειδικό μαθησιακό πλαίσιο.
Ένα παιδί με δυσλειτουργία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης μπορεί να παρουσιάζει δυσκολία στο διάβασμα, γραπτό ή προφορικό λόγο, μαθηματικά, στο να ακολουθεί οδηγίες ή να συναναστρέφεται άλλα παιδιά ακόμα και όταν έχει μέτριο ή ανώτερο νοητικό δυναμικό. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται πως το 25% των παιδιών σχολικής ηλικίας παρουσιάζει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό κάποιο τύπο δυσλειτουργίας αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν:
Δάσκαλοι κανονικής και ειδικής εκπαίδευσης, γυμναστές κανονικής και ειδικής αγωγής, θεραπευτές, ιατροί, ψυχολόγοι, γονείς και φοιτητές.

Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου:
· Η κατανόηση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της αισθητηριακής ρύθμισης στην ικανότητα για μάθηση και συμπεριφορά
· Η αναγνώριση της κλινικής εικόνας δυσλειτουργίας αισθητηριακής ολοκλήρωσης στο χώρο του σχολείου και στο σπίτι
· Η κατανόηση της επίδρασης του περιβάλλοντος στην αισθητηριακή ολοκλήρωση
· Η εξοικείωση με την εφαρμογή της αισθητηριακής δίαιτας (αισθητικοκινητικές δραστηριότητες με σκοπό και στόχο) στην τάξη και στο σπίτι για τη διατήρηση της οργάνωσης και της προσοχής
· Η κατανόηση της συμβολής του θεραπευτή που εφαρμόζει την παρέμβαση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης στο σχολικό και σπιτικό περιβάλλον και το πώς μπορούν οι γονείς και οι δάσκαλοι να εφαρμόσουν αρχές του μοντέλου της αισθητηριακής ολοκλήρωσης στη δουλειά τους.

Η εισηγήτρια:

Ελίζα Μάγκλαρη, M.S. OTR/L, BCP
Η Ελίζα Μάγκλαρη είναι εργοθεραπεύτρια με καριέρα 24 ετών. Είναι αριστούχος των ΤΕΙ , υπότροφος του Ιδρύματος «Α. Ωνάσης» και κάτοχος του Bachelor’s of Science στην εργοθεραπεία και του Advanced Master’s of Science στην παιδιατρική και σχολική εργοθεραπεία. Έχει πιστοποίηση στην Παιδιατρική Εργοθεραπεία από το American Occupational Therapy Association, αναγνωρισμένη εκπαίδευση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SIPT Certified) από το 1989, στη μέθοδο Bobath για παιδιά (1988) και για βρέφη (1992) και στην Κρανιοϊερή Θεραπεία και στη Μυοπεριτονιακή Λύση. Επιτέλεσε αναπληρωματική καθηγήτρια στο Touro College - τμήμα εργοθεραπείας, θέματα κινησιολογίας, νευρολογίας, παιδιατρικής, και μεθόδων αποκατάστασης. Η κλινική της πείρα είναι εκτενής από μονάδες προώρων και νεογνών μέχρι εργοθεραπεία εφήβων σε διάφορα πλαίσια. Παρουσιάζει σεμινάρια στην Ελλάδα, Κύπρο και στο εξωτερικό από το 1992 μεταξύ των οποίων και την εκπαιδευτική σειρά της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Έγινε εκπαιδεύτρια στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση μετά από εκτενή εκπαίδευση από τους Dr. Steven Cool, Dr. Marie Anzalone, Renee O’Koyee και Patti Oetter στις ΗΠΑ. Επιτέλεσε διδακτικό μέλος του Sensory Integration International. Έχει εκτενώς μεταφράσει στα ελληνικά τη νευροβιολογική βάση και θεραπεία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης καθώς και ένα μεγάλο αριθμό εγχειριδίων για άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Μετά από 20 χρόνια παραμονή στις ΗΠΑ, ιδιωτεύει από το 2006 στην Αθήνα.Χελμού 35 • 14565 • Άγιος Στέφανος, Αττικής • +30 210 814 2218 • Fax: +30 210 814 5949
© 2005-2017 Παιδιατρικό Ινστιτούτο Ε.Π.Ε.

Ενημέρωση 26/7/2016