ΠΑΙΔ.Ι.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΙΔ.Ι.)
Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών με Αναπτυξιακές, Μαθησιακές και Κινητικές Διαταραχές
Κέντρο Ημέρας Πρώιμης Παρέμβασης (Κ.Η.Π.Π.)
• Ειδικό Παιδαγωγικό • Εργοθεραπεία • Λογοθεραπεία • Φυσιοθεραπεία • Ψυχολογική Στήριξη
• Μαθησιακό • Ομάδες Κοινωνικοποίησης • Συμβουλευτική Γονέων • Δια Βίου Εκπαίδευση
Χελμού 35 • 14565 • Άγιος Στέφανος, Αττικής •
( +30 210 814 2218 • Fax: +30 210 814 5949
Switch to English
Για Γονείς Για Ειδικούς
HomeTo Κέντρο μαςΥπηρεσίεςΚ.Η.Π.Π.ΚαλοκαιρινόFAQΕπικοινωνίαUpledger ΣεμινάριαΑίτηση ΕγγραφήςΦόρμα ΕνδιαφέροντοςΕκπαίδευση στην Α.Ο.UpledgerΘέσεις Εργασίας
Σειρά Εκπαίδευσης στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
ΑΟ2: “Αξιολόγηση Δυσλειτουργιών Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και Αρχές Θεραπείας”

Εισηγήτρια:
Ελίζα Μάγκλαρη, MS L/OTR, BCP

Διάρκεια σεμιναρίου:
Πέντε (5) ημέρες, 9:30-5:00 καθημερινά.

Συνολικές διδακτικές ώρες:
30 ώρες ή 3,00 CEUs (μόρια συνεχούς εκπαίδευσης). Για την απόκτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται η πλήρης παρακολούθηση των ωρών κάθε ημέρας, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση εργασιών και εξετάσεων.

Διοργανωτής:
Παιδιατρικό Ινστιτούτο, ΕΠΕ Χελμού 35, Άγιος Στέφανος Αττικής, 14565

Τι περιλαμβάνει το σεμινάριο:
Βασισμένο στο ερευνητικό και κλινικό έργο της A. Jean Ayres, Ph.D, OTR, και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Έλληνα θεραπευτή το σεμινάριο αυτό αναφέρεται στην κατανόηση των τρόπων αξιολόγησης και αναγνώρισης των τύπων δυσλειτουργίας αισθητηριακής επεξεργασίας και της κλινικής συλλογιστικής για τη μετάβαση από την αξιολόγηση στη θεραπευτική παρέμβαση.

Ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν:
Ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδονευρολόγοι, παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, νευροψυχολόγοι, λογοπεδικοί, γυμναστές ειδικής αγωγής και σπουδαστές/φοιτητές (επί πτυχίο). Πρέπει να υπογραμμιστεί πως το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για ιατρούς και επαγγελματίες υγείας που ήδη έχουν διδαχτεί αρχές ανατομίας, φυσιολογίας και νευρολογίας και έχουν κλινική πείρα το λιγότερο 2 ετών. Επομένως για τους μη ειδικούς επαγγελματίες, γονείς και φοιτητές μπορεί να υπάρξει σημαντική δυσκολία κατανόησης του υλικού που θα παρουσιαστεί.

Περιγραφή σεμιναρίου:
Είναι ένα δυναμικό εκπαιδευτικό κομμάτι που συνδυάζει θεωρία και εργαστήρια. Κύριο σημείο αποτελεί η εμπλοκή των συμμετεχόντων σε εργαστήρια κλινικών παρατηρήσεων αφενός μεταξύ τους και αφετέρου σε παιδιά. Συμπληρωματικά γίνεται η προβολή βιντεοσκοπημένων αξιολογήσεων για κλινική συλλογιστική.
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα νεώτερα λειτουργικά αξιολογικά εργαλεία (σταθμισμένα και μη) συμπεριλαμβανομένων των εξής: Ayres Clinical Observations, the Sensory Processing Screening Tool, The Evaluation for Sensory Processing (ESP), Sensory Profile , Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency, Motor Assessment Battery for Children, Clinical Observations of Neuromotor Performance, Clinical Test of Sensory Interaction with Balance, Sensory Processing Measure (SPM), Miller Assessment for Preschoolers (MAP), Test of Sensory Function in Infants, και το DeGangi-Berk Test of Sensory Integration μεταξύ άλλων. Επίσης θα γίνει αναφορά στο Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT). Τα επιλεγόμενα αξιολογικά εργαλεία είναι δημοφιλή στο εξωτερικό και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση παιδιών διάφορων ηλικιών, διαγνώσεων και ικανοτήτων. Η συλλογή και ο συνδυασμός στοιχείων αξιολόγησης, η μετάφραση και η χρήση τους για τον σχεδιασμό θεραπείας καθώς και η εισαγωγή στους τρόπους γραφής αναφορών αξιολόγησης και θεραπευτικών στόχων αποτελεί κεντρικό σημείο του πενθήμερου.

Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου:
Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να:
• Να γνωρίσουν νέα αξιολογικά εργαλεία που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ηλικιών, διαγνώσεων και λειτουργικών ικανοτήτων
• Να γνωρίσουν νέα αξιολογικά εργαλεία που είναι εύχρηστα και συμβατά με τις ανάγκες του Έλληνα θεραπευτή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα
• Να συνδυάσουν τα ευρήματα των αξιολογήσεων με κλινική συλλογιστική και προγραμματισμό θεραπείας
• Να μάθουν τρόπους αναφοράς ευρημάτων και κλινικών στόχων
• Τον κλινικό συλλογισμό και την επιλογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων, του εξοπλισμού και του χώρου ανάλογα με τον τύπο αισθητηριακής δυσλειτουργίας, καθώς και τον κατάλληλο σχεδιασμό ιδιαίτερων πλάνων θεραπείας και της οργάνωσης θεραπευτικών χώρων σε διαφορετικά περιβάλλοντα
• Να εκτιμήσουν την πορεία της παρέμβασης με τρόπο τεκμηριωμένο
• Να εξηγήσουν με τρόπο κατανοητό σε γονείς και δασκάλους την επίδραση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης σε λειτουργική και μη λειτουργική συμπεριφορά
• Να αναγνωρίσουν την ανάγκη για περαιτέρω θεραπευτική παρέμβαση
• Τη συσχέτιση μεταξύ κλινικών αποτελεσμάτων και λειτουργικών αποτελεσμάτων

Επίπεδο Δυσκολίας:
Μέτριο προς Δύσκολο

Προϋποθέσεις:
Επιτυχής παρακολούθηση του ΑΟ1 με παρουσίαση πιστοποιητικού παρακολούθησης

Η Εισηγήτρια:
Η Ελίζα Μάγκλαρη, MS, L/OTR, BCP είναι παιδιατρική εργοθεραπεύτρια με πολυετή καριέρα (από το 1985). Είναι αριστούχος των ΤΕΙ Αθηνών, υπότροφος του Ιδρύματος «Α. Ωνάσης» και κάτοχος του Bachelor’s of Science στην εργοθεραπεία και του Advanced Master’s of Science στην παιδιατρική και σχολική εργοθεραπεία από το SUNY at Buffalo, ΗΠΑ. Έχει πιστοποιημένη ειδίκευση στην Παιδιατρική Εργοθεραπεία από τον Σύλλογο Εργοθεραπείας των ΗΠΑ. Άλλες ειδικεύσεις περιλαμβάνουν: SBOT (σχολική εργοθεραπεία), SIPT (Sensory Integration and Praxis Test)(1989), Νευροεξελικτική Αγωγή-Bobath για παιδιά (1988) και βρέφη (1992), Κρανιοϊερή Θεραπεία (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) και Μυοπεριτονιακή Λύση, μεταξύ άλλων, ενώ σε εξέλιξη είναι η πιστοποίηση της ως NDT OT Tutor. Επιτέλεσε αναπληρωματική καθηγήτρια στο Touro College, NY σε θέματα κινησιολογίας, νευρολογίας, παιδιατρικής, και μεθόδων αποκατάστασης, ενώ από το 2013 αποτελεί διδακτικό μέλος του Metropolitan College Αθηνών. Η παιδιατρική κλινική της πείρα είναι εκτενής και περιλαμβάνει από πρόωρα και νεογνά έως εφήβους σε νοσοκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς, κοινοτικά πλαίσια και ιδιωτικές κλινικές στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. Παρουσιάζει σεμινάρια και ομιλίες για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, Κύπρο και στο εξωτερικό από το 1992 μεταξύ των οποίων και την εκπαιδευτική σειρά της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Εκπαιδεύτηκε ως εισηγήτρια της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης από τον οργανισμό Sensory Integration International, που ίδρυσε η A. Jean Ayres. Έχει εκτενώς μεταφράσει στα ελληνικά τη νευροβιολογική βάση και θεραπεία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της Κρανιοϊερής Θεραπείας Upledger, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό εγχειριδίων για άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Είναι επιστημονική σύμβουλος της Αναπτυξιακής Κλινικής του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και υποψήφια διδακτορικού διπλώματος. Μετά από 20 χρόνια παραμονής στις ΗΠΑ, ιδιωτεύει από το 2005 στην Αθήνα μέσω του Παιδιατρικού Ινστιτούτου, στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Πληροφορίες:
για Δίδακτρα, Εκπτωτικές Περιόδους/Πακέτα, και Εγγραφές: στην αίτηση εγγραφής και στο Παιδιατρικό Ινστιτούτο, ΕΠΕΧελμού 35 • 14565 • Άγιος Στέφανος, Αττικής • +30 210 814 2218 • Fax: +30 210 814 5949
© 2005-2017 Παιδιατρικό Ινστιτούτο Ε.Π.Ε.

Ενημέρωση 29/8/2017